Produkter ColorMaster

ColorMaster kan hjelpe deg med print i alle størrelser. Vi har stor respekt for de utfordringer hver enkelt kunde opplever i sin hverdag. Våre plottere kan printe ut helt opp til 250 cm bredde, og tilnærmet ubegrenset lengde. Ved å sammenmontere disse igjen er det nesten ubegrensede muligheter for størrelsen på ditt budskap.

Lang erfaring med høykvalitets digitalprint

ColorMaster har lang erfaring med høykvalitets digitalprint i størrelser fra A4 og opp til Giga-formater.Vår maskinpark er tilpasset å dekke våre kunders behov, og det er bare fantasien som begrenser våre printere. Messevegger, plakater i småopplag, bannere, lysreklame, gulvreklame og bildekor er noen av våre produkter.

Print som haster

At vi ofte er det siste leddet i en produksjon med liten tid til rådighet har vi tatt konsekvensen av. Når det haster som mest kommer vår maskinpark virkelig til nytte. Vi har høy kapasitet, og kan fordele produksjonen på 4 plottere med forskjellige printmuligheter.